TANGOLESSEN

TANGOCURSUS  JUNI 2024

CURSUS ARGENTIJNSE TANGO van 4 weken
DINSDAG: 4 juni t/m 25 juni 2024
WOENSDAG: 5 juni t/m 26 juni 2024

Aanmelden mogelijk met of zonder danspartner
Prijs vd cursus en betaling : zie onderaan de pagina
INFO & AANMELDING: info@tangotalks.com

ROOSTER DINSDAG
docenten: René & Gabriëlle
19.30 – 20.45 h Basis Groep
20.45 – 22.00 h Gevorderd 

ROOSTER WOENSDAG
docenten: Ezequiel & Gabriëlle
19.30 – 20.45 h Halfgevorderd
20.45 – 22.00 h Tango Nuevo

TOELICHTING

* Basis Groep: een basis cursus voor startende dansers; we leren je de basistechnieken van de Argentijnse tango.
* Halfgevorderd: in deze cursus maken we allerlei combinaties met het basis materiaal van de tango en leren je dit te gebruiken in de danssalon. 
* Gevorderd: voor deze groep gevorderde dansers wordt ieder seizoen een geheel nieuw programma samengesteld; we gaan spelen, combineren én interpreteren met het rijke materiaal van de tango.
* Tango Nuevo: een speciale klas voor X-gevorderde dansers; we gaan dansen op nieuwe, eigentijdse (tango)muziek en gaan spelen met motieven in relatie tot de gesloten en open omarming, de diverse niveau’s in houding, en dansen in en uit de as.

BETALING

Tangocursus € 60 per persoon (totaal 4 lessen),
met studententarief € 55 per persoon

Betaling van het cursusgeld naar:
IBAN NL06 TRIO 0320 5275 06 ten name van TangoTalks, Amsterdam
BIC TRIONL2U

* Betalingen graag voor aanvang van de nieuwe cursus.
* Gespreide betaling mogelijk.
* Geen restitutie van cursusgeld; wel is het mogelijk om gemiste lessen in te halen.

Informatie & aanmelding:

TANGOTALKS

Gabriëlle Nederend & René Oey
email: info@tangotalks.com
tel: 06 41 39 42 76